Huisapotheker

In het kader van de eerstelijnszorg kunnen patiënten met een chronische aandoening, sinds oktober 2017, kiezen voor een huisapotheker. Deze zal net als de huisarts mee de raadgever worden van de patiënt.

De huisapotheker zal hen persoonlijk advies geven omtrent de medicatie, het te verwachten effect, de bijwerkingen,… Net zoals dit voorheen ook al gebeurde. Wat wel vernieuwend is, is dat de huisapotheker een schema moet maken van de ingenomen geneesmiddelen en het tijdstip waarop dit dient te gebeuren.

Dit schema zal gedeeld worden tussen de zorgverleners van de eerste lijn. De relatie tussen arts, verpleging, apotheker en patiënt zal zo verbeteren. Bovendien heeft de patiënt ook meer controle over zijn of haar gezondheid. Dus net zoals de huisarts verantwoordelijk is voor het Globaal Medisch Dossier, is de huisapotheker verantwoordelijk voor het Farmaceutisch Dossier van zijn patiënt.

 

Indien u zo’n duurzame therapeutische relatie wil op starten en/of verder uit bouwen, mag u ons hierover altijd informeren.